Opdateret 1. februar 2017

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen

- vedtægterne

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af møder, generalforsamlinger

 

 

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

 

 

DET GAMLE LØJT 2016

 

Bogen kan købes i Superbrugsen, hos Mona Madsen eller hos Erling Madsen og koster 200 kr.

 

Hvis bogen skal sendes, løber der fragt på med ca. 50 kr.

Nyt fra bestyrelsen: Det Gamle Løjt 2016

 

På bestyrelsesmøde 28. september 2016 kunne redaktøren af Det Gamle Løjt, Karl Lildholdt, afsløre, at der vil komme 11 større og mindre artikler i årbogen for 2016.

 

Emnerne er som sædvanligt vidt forskellige og spænder fra hjemlige personer, gårde og huse til artikler, der afspejler Løjt Lands stolte søfartsfortid.

 

En af artiklerne handler således om en berømt balletdanserinde, der er begravet på kirkegården i Løjt, en anden handler om Strandgården, gården på Barsø, der blev nedrevet og genopført på Frilandsmuseet i Sorgenfri. Hertil kommer to artikler med relation til Løjt kirke, en om ”Kirkekamp i Løjt”, og en artikel, der behandler et originalt dokument ”Kirkeinventarium 1862”. Kirkeinventariet er nænsomt ”oversat” fra gotisk til nutidigt dansk og foreligger i sin helhed og kan derfor betragtes som et egentligt kildeskrift. Dokumentet indeholder en mængde oplysninger om kirkens jord og formue dengang samt om, hvorledes præsten og den øvrige stab blev aflønnet af menigheden.

 

Bogen vil komme til at fylde ca. 130 sider og forventes at foreligge omkring 1. december eller måske lidt tidligere, selvfølgelig afhængig af trykkeriet.

 

Det er med beklagelse, at bestyrelsen samtidig har måttet tage til efterretning, at vores mangeårige redaktør, Karl Lildholdt, med denne udgave af Det Gamle Løjt fratræder som redaktør.