Opdateret 21. marts 2017

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen

- vedtægterne

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af møder, generalforsamlinger

 

 

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

GENERALFORSAMLING 2017

Foreningens generalforsamling var af bestyrelsen oprindeligt planlagt til at finde sted tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19 i forsamlingshuset i Løjt.

 

Uheldigvis blev datoen ændret til den 20. marts, men uden at beslutningstagerne orienterede webmasterne og således måtte vi desværre undvære at deltage i generalforsamlingen, ligesom vi på foreningens vegne må beklage, at oplysningerne på hjemmesiden ikke var korrekte.

 

Til gengæld kan du nu læse Karl Lildholdts referat fra generalforsamlingen nedenfor !!

Generalforsamling

20. marts 2017

på forsamlingshuset

 

Ca. 30 medlemmer var mødt op, hvilken var et glædeligt stort antal.

Der startedes med et foredrag af Erling Madsen over emnet begivenheder og tildragelser på Løjt Land i tiden 1914 til 1945, hvor de to verdenskrige trak deres skygger og krævede deres ofre af beboerne på vor halvø.

 

1. Valg af dirigent: Jørgen Høegh blev enstemmigt valgt.

 

2. Formandens beretning: Ved sidste generalforsamling blev Jacob Holdt udnævnt til æresmedlem. Jacob har gennem tiderne gjort et stort arbejde med at indsamle og indrette Rundemølles samling af gamle redskaber. Tak til Jacob.

Historisk Samfund var i forsommeren på besøg på Rundemølle med 40 deltagere, idet man her forfulgte emnet: Møller og Møllere.

 

2 gange har der været besøg af medlemmer af farver Jacobsen slægten.

Der har været besøg af H. P. Hanssens aner. Endvidere har der været besøg fra Jebsens ansatte / pensionister. Og som hvert år besøg af klasser fra Løjt Kirkeby Skole.

 

Foreningen har indkøbt en stor model af en spansk galeon, bygget af Peter Jensen Blans.

 

Den 13. juni arrangeres rundtur på Løjt til kaptajnsgårde under ledelse af Mikkel Leth fra Søfartsmuseet i Aabenraa.

 

Der arrangeres kirkevandring 10. august. 5.september arrangeres en biltur ( i egen bil ) Løjt Land rundt sluttende på Knivsbjerg).

 

3. Kassereren aflægger regnskab: I forbindelse med regnskabsaflæggelsen undrede Karl Lildholdt sig over, at der ikke optrådte et punkt, der hed entre indtægter. Han gjorde opmærksom på, at entreen på et bestyrelsesmøde var besluttet til at være 10 kr. pr. person. Denne indtægt kunne jo evt. bruges til en professionel rengøring hvert forår.

 

4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Erling, Erna og Johan P. Møller. Erling og Erna blev genvalgt, Johan ville gerne afgive sit mandat, så i stedet valgtes Henrik Petersen. Henrik Petersen er en dygtig amatørfotograf, og kan også overtage vedligeholdelsen af vort fotoarkiv. (Henrik var ikke til stede, men havde accepteret at være med i bestyrelsen over for Erling). Revisor: Børge Lund.

 

6. Eventuelt: Der var forslag til at udgive en årbog med udvalgte fotos fra foreningens omfangsrige fotoarkiv. Der var kommentarer til foreningens hjemmeside, som åbenbart læses flittigt. Den bør opdateres hurtigt og eventuelle datoer bør kontrolleres.

 

Karl Lildholdt