UdgivelserLokalarkivUdstillingerTemaerForeningenLinks
[Til forsiden] [Skibene] [Købmand]
Logo Udstillingerne

 

Vedr. besøg på Rundemølle:

Bemærk, at hovedbygningen er lejet ud til private. Det er derfor ikke tilladt at færdes ved hovedbygningen eller bag om ladebygningen. Adgang til gårdspladsen må kun ske ad nedkørslen ved møllebygningen.

Parkering:
må ikke ske i gårdspladsen. Der er plads til 1 bus eller nogle få personbiler langs vejen sydvest for Rundemølle - øvrig parkering henvises til den offentlige P-plads ovenfor møllen (tilkørsel fra Rundemøllevej). Dårligt gående bedes aftale nærmere med foreningens repræsentanter.

Busser
skal for at komme ned til Rundemølle p.g.a. vejenes beskaffenhed køre via Løjt Kirkeby ad Dybvighovedvej og Dybvighoved Møllevej. Der er ikke passage fra Genner-siden.
Til P-pladsen ovenfor møllen køres fra Løjt Kirkeby ad Rundemøllevej.

Rundemølles adresse:
Rundemøllevej 180 B,
6200 Aabenraa

En af Løjt lokalhistoriske Forenings aktiviteter er driften af samlingerne på Rundemølle, hvor foreningen disponerer over møllebygning og ladebygning, som hver er i tre etager.

Udstillingerne omfatter bl.a.:
- Interiører fra kaptajnsgårdene på Løjt Land
- Beklædning fra inderst til yderst gennem næsten 100 år
- Gammel købmandsforretning
- Landbrugsredskaber og anden mekanik m.m.
- 50 store skibsmodeller, der viser skibsbygning gennem 5.000 år
- Løjt Lands historie og stor samling af oldtidsfund
- Omfattende fotoarkiv.

Læs her lidt mere om samlingerne.
(I parentes nævnes samlingens ejer.)

I møllebygningen:

Hovedetagen:

Dagligstuer og andet inventar især fra kaptajnsgårdene på Løjt Land (Hans Michael Jebsen). Udover dagligstue og spisestuemøbler udstilles bl.a. et mekanisk klaver, en hulpladespiller med møntindkast (forløber for jukebox'en), gammel skibsværdiboks samt fotos, plakater og malerier.

Foreningens fotoarkiv omfatter billeder af gårde, huse, veje osv. såvel som personer fra Løjt Land. Billederne er så vidt muligt ordnet efter overordnet stednavn. Man kan bestille kopier af billederne ved henvendelse til Mona Madsen.

Tagetagen:

En stor samling af tøj (fra inderst til yderst) og linned. Grundstammen i denne samling kommer fra den kendte kaptajnsslægt Berg, hvilket fremgår af de smukke monogrammer på mange af delene, og er suppleret af talrige donationer (Løjt lokalhistoriske Forening). Udstillingen omfatter også effekter, der illustrerer livet på Løjt Land, bl.a. flere barnevogne (Jebsen). Se også den smukke 'Fredensborg-dug', postordrekataloger fra 'tysk tid' og meget andet.

Underetagen:

Købmand, gæstgiver og lokalhistoriker Brinks store oldsagssamling, der tidligere udgjorde 'Barsmark Museum', er som en gave fra Hans Michael Jebsen tilgået foreningen. Jebsen har desuden sponseret opstillingen, der bl.a. omfatter informative plancher, som viser træk af Løjt Lands historie siden stenalderen.

I tilknytning til oldsagssamlingen findes et lille undervisningslokale, der benyttes af bl.a. undervisningsinstitutioner til foredrag og videoforevisning.

I ladebygningen:

1. stokværk:

Samlingen af landbrugsredskaber og -effekter er grundlagt af foreningens mangeårige medlem Petrea Schmidt, Løjt Kloster (Løjt lokalhistoriske Forening) Den udvides løbende med indkomne gaver og udlån. Se også Barsmark frivillige Brandværns gamle hestetrukne sprøjte, en model af en gammeldags karrusel, Rødekro sognekommunes pengeskab, den aabenraaske fotograf Ludwig von Münchows Mercedes m.m.

2. stokværk:

Den maritime udstilling omfatter 49 flotte, store skibsmodeller fremstillet af Peter Jensen, Blans. Modellerne illustrerer skibets udvikling siden ægypterne for omkring 5.000 år siden, og forløbet slutter med udgangen af sejlskibsæraen. Nogle af modellerne vil du måske huske fra 'Mini-Museet' i kælderetagen af direktørboligen på Kalvø, som desværre måtte lukke for efterhånden en del år siden. Peter Jensen havde derefter samlingen opmagasineret i sin privatbolig, men som man vil forstå, når man har set udstillingen, blev der noget trangt. På Rundemølle kommer skibene til sin ret. Peter Jensen har også fremstillet en flot model af Jørgen Bruhns værft på Kalvø, hvor mange løjtingere arbejdede. Udstillingen suppleres af effekter med tilknytning til søfart samt periodevise specialudstillinger (Løjt lokalhistoriske Forening).

3. stokværk:

Jacob Nielsens købmandsforretning, som lå ved siden af rådhuset i Sønderborg indtil 1982, er nostalgi for alle pengene. Sådan har også de tidligere mange købmandsforretninger på Løjt Land set ud før i tiden. Kom og genoplev de gammelkendte mærkevarer og emballager (H. M. Jebsen).

Herudover kan du se Barsmarks gamle hestetrukne brandsprøjte, Barsøs tidligere telefoncentral, forskellige remedier fra husholdningen, træskomagerens værksted m.m. (dels Jebsen, dels foreningen, dels udlån).

Adgang til samlingerne

Udstillingerne har ingen fast åbningstid. Rundvisning arrangeres for grupper - kontakt formanden og aftal nærmere.

Af hensyn til rengøring af tæpper m.m. beder vi besøgende benytte de blå "plastic-pusser", der findes ved hovedindgangen.

Du er velkommen til at lægge et beløb i "sparebøssen" til hjælp til rengøringsmidler, lys osv.

Senest opdateret den 12. marts 2008  
Optimeret til 800x600 pixel. Testet med Internet Explorer 8.0, Chrome og Firefox 3.0. Fejl bedes rapporteret til webmaster.
Læs her om ophavsret til materialet på dette websted.